Sikeresen bedobta a terméket a kosárba!

Kosár megtekintése

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.coraxbio.hu honlapjának (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének az érdeklődők és a felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) használati feltételeit. Felhasználónak minősül mind a regisztrált Felhasználó, mind pedig azon személyek, akik a Honlapon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek, azokat böngészik, olvassák. 

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Honlap használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken vagy a kezdőoldalon közvetlenül elérhető: www.coraxbio.hu/adatvedelem.
A Honlap használatához kapcsolódó egyes technikai jellegű tájékoztatásokat, melyeket jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető információk tartalmazzák.


SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 57.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 57.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046125
Adószám: 13301583-2-43
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-93345/2016
E-mail cím: info@coraxbio.hu


1) HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
1.1 Igénybevétel feltételei: A Honlap tartalmának egyes részei szabadon elérhetők bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.
1.2 Felelősség 
1.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen, megfelelő körültekintéssel és szakmai hozzáértéssel kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal jogi felelősséget.
A honlap programozása HTML5 és CSS3 technológiák segítségével reszponzívan történt. Bármilyen megjelenéssel vagy működéssel kapcsolatos problémát kérem a fejlesztő Usernet Kft. elérhetőségein jelezni.

1.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.
1.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan saját magatartásáért felelős, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
1.2.4 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
1.2.5 A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles a jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket beazonosítani.
1.2.6 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
1.3 Szerzői jogok 
1.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja, ami vonatkozik a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomra is: bármely szerzői műnek, képi, hangi és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Összességében a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
1.3.2 A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
1.3.3 A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. tárolás valamely adatbázisban, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
1.3.4 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.coraxbio.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


2) MEGRENDELÉS
2.1 A vásárlás jogi személyek részére regisztrációhoz, míg magánszemélyek részére regisztrációhoz nem kötött. 
2.1.1Regisztráció nélküli vásárláskor az alábbi adatok megadása szükséges:
•    Vezetéknév
•    Keresztnév
•    Szállítási és számlázási cím
•    E-mail cím
2.2 Viszonteladó Felhasználó részére a vásárlás feltétele a Honlapon az érvényes regisztráció (2.1). 
2.2.1 Viszonteladói regisztráció során Felhasználó a megjelenő adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.
A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:
•    Üzlet neve
•    Üzlet címe
•    Adószám/cégjegyzékszám
•    Telefonszám
•    E-mail cím
•    Jelszó
•    Ügyintéző neve
A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Felhasználót. A regisztrációt a regisztrációkor kapott, e-mailben található aktiváló linkre kattintással kell megerősíteni, Felhasználó ezután vásárolhat a Honlapon. Ha Felhasználó nem kap visszaigazoló e-mailt, felveheti a honlapon megadott elérhetőségeken a kapcsolatot Szolgáltatóval a probléma megoldása érdekében.
2.2.2 A regisztrációval a Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
2.2.3 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség, ezért ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót is.
2.2.4 Regisztráció törlése
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, illetve ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megsértése esetén vagy a Felhasználó kérésére.
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni. A törlési szándék megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul (legfeljebb 2 munkanapon belül) gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, ezért ha valamely Felhasználó a regisztrációjának törlését követően a későbbiekben szeretne rendelni, újra kell regisztrálnia a Honlapon.
2.3 Termék kiválasztása, kosár összeállítása
2.3.1 A Honlap böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és kosárba helyezésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.
2.3.2 Felhasználónak a rendelés véglegesítéséhez a következő menüpontokon szükséges végighaladnia:
1 Kosár összeállítása
2 Szállítási mód kiválasztása
3 Szállítási és számlázási adatok
4 Fizetési mód kiválasztása
2.3.3.1 A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen Felhasználó kiválaszthatja a megvásárolni kívánt mennyiséget, továbbá a „Kosárba” feliratra kattintva a Felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket és létrehozhatja a megrendelni kívánt termékek listáját (Kosár). A termék kosárba helyezése nem jár kötelezően a termék megrendelésével. A honlapon megadott árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az áfát.
A termék kosárba helyezését követően is lehetőség van a termék mennyiségének csökkentésére (-) vagy növelésére (+). A már kiválasztott és kosárba helyezett termékeket a Honlap jobb felső sarkában található „Kosár” feliratra vagy képre kattintva újra megtekintheti. Ezen a felületen a kosárban lévő termékek szállítási díjjal és áfával terhelt végösszege (bruttó összege) is megjelenik.
2.3.3.2 Ha Felhasználó megrendelésével kapcsolatban az összegző felületen mindent rendben talál, akkor a megfelelő gombra kattintva tudja elküldeni rendelését Szolgáltatónak.
Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küld Felhasználónak e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg a Felhasználó megrendelésének tényleges feldolgozását.
2.3.4 Szolgáltatót megilleti az a jog, hogy a regisztrált Felhasználó részére, bármikor, bármilyen mértékű kedvezményt nyújtson vagy akciót vezessen be, vagy hirdessen meg a Honlapon, mely kedvezményeket a Felhasználó a megrendelés során igénybe vehetnek kedvezményes vásárlásra.
2.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
2.4.1 Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó részére. Szolgáltató tehát legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 (lehetőleg 24) órán belül automatikus e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés jön létre a Felek között. A szerződés létrejöttéről Felhasználó az 2.5 pontban kap bővebb tájékoztatást.
2.4.2 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a megrendelési adatok és a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.
2.4.3 Amennyiben a visszaigazolás, az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.
2.4.4 Bizonyos technikai problémák esetén előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben célszerű, ha a Felhasználó felveszi a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is.
2.4.5 Felhasználó által elküldött megrendeléseket Szolgáltató munkanapokon 09:00 és 15:00 óra között dolgozza fel.
2.5 A szerződés létrejötte
2.5.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári jogi törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
2.5.2 Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát a visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amelyben tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve – ha a Felhasználó ezt igényli - a várható kiszállítás pontos idejéről. A szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésekor jön létre.
2.5.3 Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére, a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására (pl. a megrendelt áru készlethiány miatt nem rendelhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre). Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.
2.6 Rendelés lemondása
2.6.1 Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést lemondani, a megrendeléstől számított 1 napon belül az info@coraxbio.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Felhasználónak az e-mailben a következőket kell feltüntetnie: "A …számú megrendelésemet lemondom".
2.7 A szerződés iktatása 
2.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem tekinthető meg. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
2.7.2 Szerződést a Honlapon kizárólag magyar nyelven lehet kötni.


3) FIZETÉS
3.1 Fizetés készpénzzel: Felhasználó a Honlapon megrendelt termék vételárat közvetlenül a Szolgáltatónak teljesíti, készpénzben. Amennyiben a szállítás - a Felhasználó döntésének megfelelően - fuvarozó bevonásával valósul meg, úgy a Felhasználó a megrendelését közvetlenül a fuvarozónak is kifizetheti készpénzzel.

3.2 Fizetés bankkártyával: Felhasználó a Honlapon megrendelt termék vételárat online, bankkártyával is teljesítheti. Bankkártyával történő fizetés kezelőcége a OTP Bank Nyrt. A fizetés során beírt adatokat a Coraxbio.hu webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

3.3 Számla: Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termékek Felhasználó általi átvételekor a kifizetés igazolására számlát ad. A Szolgáltató egy rendelésen belül számlát bontani nem tud. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne, abban az esetben az ilyen termékeket külön kell megrendelnie.
3.4 Vásárlás külföldről: A külföldről érkező megrendelést Szolgáltató elfogadja, azonban csak Magyarország területén áll módjában a terméket átadni. 


4) TERMÉK ÁTVÉTELE
4.1 Személyes átvétel: Szolgáltató rendelkezik üzlethelyiséggel, ezért a megrendelés személyes átvételére van mód.


5) SZÁLLÍTÁS 
5.1 Szállítás módja: Szolgáltató – a Felhasználó megbízásából - a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek igénybevételével is eljuttathatja el a terméket a Felhasználóhoz.
5.2 Szállítási határidő: A Honlapon elérhető termékek szállítási határideje általánosságban 1-4 nap, mely függ attól, hogy a szállítást Felhasználó Magyarország mely területére kéri.
5.2.1 A munkanapokon 15 óráig leadott rendeléseket Szolgáltató a megrendelés napján dolgozza fel, míg a 15 óra után leadott megrendeléseket Szolgáltató a következő munkanapon dolgozza fel.
5.2.2 Amennyiben az e-mail visszaigazolást követően a szállítási idő bármely okból nem tartható be, a Szolgáltató e-mail-en keresztül felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a szállítás időpontjával kapcsolatban.
5.2.3 Szolgáltató postafiókcímre nem teljesít kiszállítást.
5.3 Szállítási költség: Ha a szállítást a Szolgáltató végzi el a Felhasználó megbízásából, úgy annak költsége 2016. december 31-ig 1790 Ft 1 db termék rendelése esetén. 2 vagy több termék rendelése esetén a szállítási költséget Szolgáltató átvállalja. 
5.3.1 A szállítás költségét az ÁSZF, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza.


6) ELÁLLÁSI JOG
Az e pontban foglaltak kizárólag az olyan, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
6.1 Felhasználó jogaira a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
6.1.1 Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
6.1.2 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
6.1.3 Fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
6.1.4 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.1.5 Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
6.1.6 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
6.1.7 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. Célszerű, ha a Fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja postára, mert ebben az esetben hitelt érdemlően bizonyítható a feladás dátuma.
6.1.8 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő leteltének napján postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket.
6.1.9 A termék visszaküldése esetén a Felhasználó az eredeti csomagolásban küldheti vissza.
6.1.10 A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
6.1.11 Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.1.12 A visszatérítésnél Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól eltérően átutalással teljesít. 


7) PANASZÜGYINTÉZÉS MÓDJA
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. 1119 Budapest, Etele út 57.
Telefonszám:  (+361) 209-0853
E-mail: info@coraxbio.hu
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a Felhasználó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
7.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó (, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
- Bírósági eljárás kezdeményezése
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak (6. pont) minősül a magánszemélyeken kívül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


8) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a 30 nappal a változás előtt, a Honlapon történő előzetes tájékoztatás mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.


9) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 
A megrendelés végösszegének teljes kiegyenlítéséig a termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.


10) EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes közzététel után bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. április 15.